Pràctiques guiades de (re)creació musical en Educació Superior

El so com a element creatiu

Resum

Durant el curs 2021/2022, l'alumnat de la Menció d'Educació Musical del Grau en Educació Primària que ofereix la Universitat de Còrdova va posar en pràctica un procés de transformació guiada d'un material melòdic preexistent que havia seleccionat prèviament en base als seus recorreguts musicals. Aquest procés de transformació es va seqüenciar en tres nivells: “Forma i text”, “Ritme” i “Harmonia”. El segon, centrat en l'aspecte rítmic, va ser organitzat en dos passos: un consistent en l'exploració de les possibilitats sonores dels instruments de petita percussió, del cos, de la veu, així com de qualsevol quotidiàfon que es considerés oportú, i un altre en la creació de l'acompanyament rítmic pròpiament dit. Durant el temps dedicat a la manipulació del material sonor s'havia d'atendre aspectes tímbrics, de concertació, tècnics o relatius a l'emissió del so, mentre que per al disseny s'havien de tenir en compte també una sèrie de procediments compositius senzills, a més de fixar-se en qüestions com ara la monotonia, la forma, el caràcter o la tècnica de l'instrument. L'últim nivell tenia a veure amb el disseny d'un acompanyament harmònic per interpretar-lo amb instruments de plaques. En aquesta ocasió s'havia de pensar en la tècnica, l'organització dels sons, el tipus de motiu rítmic i melòdic, el ritme harmònic, la capacitat d'establir el caràcter general, així com la funció en relació amb el ritme i la melodia. Durant el seu desenvolupament, l'alumnat va haver d'emplenar una sèrie de qüestionaris individuals per conèixer com articula idees al voltant de la percepció del so per detectar possibles mancances i establir propostes de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes revela la necessitat de continuar implementant activitats que afavoreixin el desenvolupament i el perfeccionament de la seva educació auditiva per tal de capacitar-lo per pensar en so.

Publicades

22-12-2022 — Actualitzat el 31-03-2023

Versions

Com citar

Pràctiques guiades de (re)creació musical en Educació Superior: El so com a element creatiu. (2023). Journal of Sound, Silence, Image and Technology, (5), 32–48. Retrieved from http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/35 (Original work published December 22, 2022)