Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

Procés d’avaluació d’articles

JoSSIT tan sols accepta articles originals que no s’hagin publicat en altres revistes, espais o fòrums i que tampoc no estiguin en procés de revisió simultàniament en una altra publicació. El Consell Editorial de JoSSIT realitza la primera revisió per valorar l’adequació de la temàtica i remetre després els articles als experts avaluadors.

Un article necessita de tres a quatre mesos per ser avaluat. Després d’aquest període i quan ja s’ha obtingut la valoració dels experts es comunica el resultat a l’autor.

Procediment

Pas 1. S’envia l’original a través del web de la mateixa revista.

Pas 2. El Consell Editorial revisa que l’article s’ajusti als objectius i abast de la revista.

Pas 3. En 15 dies, com a màxim, el Consell Editorial comunicarà la tria inicial. El resultat pot ser ‘Contingut Adequat’, amb el qual s’inicia el procés de revisió cega per experts (2-3 mesos); o pot ser ‘Contingut Inadequat’, amb el qual es rebutja la publicació i es recomana a l’autor la cerca d’una revista més adient pel tema que tracta.

Pas 4. Dos experts acadèmics avaluen el contingut de l’article sense conèixer qui n’és l’autor. Aquesta avaluació es realitza en aproximadament dos o tres mesos.

Pas 5. Es comunica a l’editor i Consell Editorial el resultat de la revisió d’experts.

Pas 6. Es comunica a l’autor el resultat de l’avaluació pels experts. El resultat pot ser ‘Acceptat’, amb el qual es passa directament a l’edició de l’article; ‘Acceptat amb canvis’, on els experts proposen alguna modificació que s’ha de dur a terme per admetre l’article (en un termini màxim de 15 dies); o ‘Rebutjat’, amb el qual l’article acaba el seu recorregut a la nostra revista al no poder publicar-se.

Freqüència de publicació

JoSSIT publica un únic número anual en la seva plataforma digital online (www.jossit.cat). Per tant, el desembre de cada any es realitza la publicació d’un nou número en obert.

Per poder enviar els articles a través d’aquest web/plataforma heu de registrar-vos i iniciar la vostra sessió.

Una vegada iniciada la vostra sessió també podreu consultar l’estat dels vostres enviaments i el procés en què es troba el vostre article.

 

Orientacions per a l’autor

Originalitat

JoSSIT tan sols publica articles originals i que no s’estiguin avaluant simultàniament en altres revistes.

Focus

Els articles han d’encaixar en la temàtica i línia editorial que planteja JoSSIT al voltant del so, silenci i música en els audiovisuals.

Llengües

JoSSIT admet originals en català, castellà i anglès. Tots els articles seran publicats en anglès i, com a segona llengua, aquella en la que l’autor hagi tramès l’original (català o castellà).

Selecció

Els articles seran avaluats pel Consell Editorial per valorar el seu encaix en la temàtica de la revista i posteriorment per experts en la temàtica del treball presentat (blind peer review).

Imatges

Els autors seran els responsables d’obtenir els permisos i autoritzacions necessàries de les imatges i altres materials amb copyright que incloguin en els seus treballs.

 

Criteris formals

Els articles enviats a JoSSIT han de contenir:

 • Títol
 • Dades de l'autor o autors (nom i cognoms, filiació acadèmica i/o professional, adreça postal, adreça electrònica).
 • Resum (de 200-300 paraules) amb els aspectes i resultats més importants del treball.
 • De 4 a 6 paraules clau.
 • Cos de l'article, estructurat en apartats i subapartats
 • Bibliografia i referències.

Els originals s’enviaran en format d’arxiu electrònic (Microsoft Word, RTF o Open Office ) i el text estarà al voltant de 6000 i 8000 paraules, comptant les notes al peu, bibliografia i peus de fotografia.

Les notes aniran situades al peu de pàgina.

Els articles es publicaran amb cites seguint el sistema APA (American Psychological Association). Tanmateix, a JoSSIT l’interessa que l’autor dediqui temps a la qualitat del contingut i enriquir les idees que presenta i no a la forma de presentació. Per tant, seran els nostres tècnics qui adaptaran el text a l’estil que calgui. Es pot presentar qualsevol citació: prioritzem compartir coneixement, no dedicar hores a editar.

Es recomana un màxim de 10 gràfics, taules o imatges per article. Aquests es poden presentar directament intercalats al text.

Referències bibliogràfiques amb l’estil APA

Prioritzem la publicació i intercanvi de contingut científic, així que encara que l’article es presenti amb un altre estil de citació, els nostres tècnics l’adaptaran a l’APA que és amb el qual es publicarà.

Tot i així, si l’autor té interès en conèixer l’estil de citació, pot consultar aquests enllaços:

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

http://www.apastyle.org/

Exemples:

Llibres

Torras, D. (2018). La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC.

Torras, D. (2017) (Coord.). Música, sonido y silencio en el audiovisual. El sonido documental. S.l.: CreateSpace.

Capítols o parts de llibres

Torras, D.  (2017). Hábitos de escucha musical durante la navegación. Dónde, cómo y qué escuchamos a través de Internet. Dins Miranda, L. i Sanjuán, R. (Eds). Música y Medios Audiovisuales: Análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas (pp. 275-295). Alacant: Letra de Palo.

Articles en revistes

Torras, D. (2017). ¿Nueva escucha en la red? Hábitos universitarios de consumo musical y navegación. Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 57(1), 115-130.

Torras, D. i Roquer, J. (2017). La vinculación del sonotipo con los parámetros contemporáneos de la comunicación. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 8(2), 37-49.

 

Política antiplagi

La revista JoSSIT es compromet amb els drets d'autor de la comunitat científica i aposta per la qualitat en l'originalitat de les aportacions, tot i que fonamentades en contribucions prèvies degudament citades. Per això, JoSSIT aplica una revisió sistemàtica dels articles proposats a través de l'aplicació Turnitin. Aquesta política antiplagi garanteix que tots els treballs publicats siguin inèdits i originals i contribueix a incrementar la qualitat dels articles i de la publicació en general. Els autors i revisors també 'compten amb moltes altres eines antiplagi d'accés lliure com CopioNic, Plagscan o Plagium entre d'altres.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.