Journal of Sound, Silence, Image and Technology http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit <p>La relació so-imatge és el nucli de Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT). L’interès de JoSSIT és, doncs, pel so, la música i el silenci, les seves propietats i característiques ontològiques en relació a un fenomen comunicatiu i la seva inserció tècnica, narrativa, comunicativa i social en un producte audiovisual.</p> <p>&nbsp;</p> Grup SSIT - TecnoCampus (UPF) ca-ES Journal of Sound, Silence, Image and Technology 2604-451X <p>Tots els articles i continguts publicats al Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT) disposen d’un llicència de&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca">Reconeixement 4.0&nbsp;Internacional</a> de Creative Commons, la qual es pot consultar a&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca</a>. Amb aquesta llicència, es permet la còpia, distribució, comunicació pública, obres derivades i usos comercials dels continguts de JoSSIT sempre que se'n citi la font de procedència (<em>JoSSIT</em>) i l'autoria de l'article.</p> <p>Per altra banda, els autors són els únics responsables d’obtenir els permisos necessaris de les imatges que utilitzin en els seus treballs i que tinguin drets d’autors.</p> <p>Per a qualsevol altre utilització o permís no previst caldrà adreçar-se a la revista mitjançant el seu correu electrònic: <a href="mailto:jossit@tecnocampus.cat">jossit@tecnocampus.cat</a> &nbsp;</p> <p>En el moment de realitzar l’enviament de l’article, si l’autor no indica el contrari, es donen per acceptades la política de confidencialitat i l’avís legal de JoSSIT.</p> <p>Al realitzar l’enviament, l'autor assumeix i declara que és l’autor original de l’obra i que compta amb els permisos necessaris, al mateix temps que accepta que no està cometent cap acció il·legal amb la tramitació de la seva obra. L’editor, director i membres de l’organització de JoSSIT queden exonerats de qualsevol obligació o responsabilitat derivada de l’obra dipositada que vulneri qualsevol tipus de drets de tercers.</p> El silenci és un so? http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/30 <p>Aquest article revisa les principals tendències teòriques i empíriques en les quals s'ha recolzat la investigació sobre el silenci, amb l'objectiu de localitzar i articular entre si aquells conceptes que s'han considerat orientadors i útils per a desplegar una revisió de l'objecte d'estudi "silenci", sistèmica i transdisciplinar.&nbsp;</p> <p>L'estudi es desenvolupa encarant el silenci com un objecte de caràcter fenomenològic desencadenat pel sentit de l'audició, el caràcter expressiu del qual sobrepassa àmpliament l'univers sensorial d'allò sonor, i té la voluntat d'obtenir conclusions vàlides per a qualsevol dels llenguatges i els sistemes expressius que l'incorporen.</p> <p>Amb l'objectiu de localitzar i recollir les aportacions, els elements essencials i, també, els buits teòrics que poden constituir les bases d'una teoria expressiva del silenci, al llarg del text es desenvolupa la revisió dels coneixements sobre el silenci agrupant-los en set grans corrents d'investigació: la filosofia i l'art, la bioacústica, la psicoacústica, la teoria de la forma, la musicologia, la semiòtica i la lingüística pragmàtica, prenent la funció comunicativa com a eix vertebrador.</p> <p>En últim lloc, l'article aporta en les seves conclusions la proposta de 10 principis per al desenvolupament i la contrastació empírica d'una teoria expresiva del silenci.</p> Ángel Rodríguez Bravo Drets d'autor (c) 2021 Ángel Rodríguez Bravo http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-04-21 2022-04-21 4 8 25 Silencis, premsa i pandèmia http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/29 <p>El fet de parlar del silenci ja indica un contrasentit. El silenci, com a signe, sempre posseeix un valor, sigui positiu o negatiu, però mai serà un signe buit.</p> <p>En les darreres dècades la investigació al voltant del silenci, des de diferents òptiques, va en augment. I sens dubte, l'estat de pandèmia que estem vivint també ha contribuït al fet que en aquest període emergeixin altres formes de manifestació del silenci, o que s'enfatitzin determinats valors ja existents en alguns àmbits, o que aflorin usos imprevisibles en un altre context que no sigui aquesta desafortunada situació.</p> <p>En aquest article, ens proposem oferir unes pinzellades d'aquestes vivències del silenci, o de silencis, que s'han posat de manifest durant la pandèmia; ens hem servit de cites i referències provinents dels mitjans de comunicació, especialment de la premsa. Distintes informacions sobre el silenci ens serviran de punt de partida o punt de suport per a reflexionar sobre la presència del silenci durant la COVID-19, per fer-nos sensibles (o més sensibles) a les diverses textures i funcions del silenci.</p> Rosa Mateu Serra Drets d'autor (c) 2021 Rosa Mateu Serra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-04-21 2022-04-21 4 26 40 El silenci i la narració fotogràfica http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/31 <p>El present escrit és un assaig l'objecte del qual és el silenci en la narració fotogràfica. Per a la seva realització hem revisat textos que parlessin d'ell, però donada la seva escassetat, hem hagut de recolzar-nos en altres que tracten sobre la imatge. Comencem caracteritzant el silenci com a element de la fotografia i distingim entre fer silenci, silenciat/silenciada i silenci. Aquest darrer pot aparèixer com a fotografies que ens reclamen silenci, les fotografies capaces d'irradiar quietud i calma i que assimilem a silenci, les fotografies que empren metàfores per a representar el silenci i, en darrer terme, les fotografies que incorporen silencis. Subratllem que el silenci és capaç de significar i que el seu sentit es dona en la contextualització i en l'ús. Un silenci que pot informar i no tan sols ser un element expressiu. Per a desenvolupar aquestes idees analitzem vàries fotografies i deparem en els seus possibles silencis, els quals són, al moment en que s'interrelacionen amb altres elements de la imatge conformant una unitat, la mateixa fotografia. Per a aquest anàlisi i degut a l'absència de textos que ho facin específicament sobre aquest objecte d'estudi, emprem per analogia la pintura xinesa clàssica. El text ha de llegir-se com una aproximació a un objecte d'estudi que a dia d'avui ha merescut poca atenció.&nbsp;</p> José Luis Terrón Blanco Drets d'autor (c) 2021 José Luis Terrón Blanco http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-04-21 2022-04-21 4 41 64 Quatre passes cap a les paraules del silenci en el cinema http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/32 <p>Quan s'indaga sobre el silenci, es descobreix que s'està emplaçant a relacionar-lo, de manera unívoca, amb una falta o una absència de parla, de so o d'escriptura. L'esmentat emplaçament concerneix un determinat imaginari que imposa pensar-ho i allotjar-ho en una enunciació descriptiva de carència i d'absència. Si la teoria cinematogràfica ha pensat el silenci en el cinema, ha recollit, primordialment, l'esmentada narrativitat per a conceptualitzar-lo. Aquí es determina fer una passa i reconsiderar ho pensat, proporcionant al silenci una envoltura dissemblant a la practicada fins ara. Si partim de que tot el que les persones fem s'edifica en contextos i de que el cinematògraf transcorre en la seva acció "escoltavisible", és llavors quan una pregunta inquietant es proposa: S'escolta el silenci en el cinema? Aquest article posa de manifest com el cinema ha representat el silenci amb les seves paraules, aquelles que comunment s'afirma que al silenci manquen. És en l'assaig cinematogràfic on la representacio del silenci ha trobat la seva parla a través de les paraules que transcorren. El procedir assagístic dels cineastes ha posat en escena la representació de les paraules que pertanyen al silenci, donant cos escoltable als seus pensaments, al seu idear, mitjançant la seva veu.&nbsp;</p> Carlota Frisón Fernández Drets d'autor (c) 2021 Carlota Frisón Fernández http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-04-21 2022-04-21 4 65 81 El silenci en el llenguatge cinematogràfic de Hitchcock: l'eloqüència del silenci http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/28 <p>L'objectiu del present article és posar de relleu la importància del silenci en el llenguatge cinematogràfic d'Alfred J. Hitchcock; element fonamental per abordar i entendre la complexitat de l'univers simbòlic del cineasta britànic. I és que el silenci, entés en la seva ambivalència, com a fenòmen lingüístic i comunicatiu, per una banda, i, per l'altra, com a matriu del llenguatge no verbal i de la semiòtica, en general, sense oblidar la pre`sència d'aquest en l'estructura del teixit narratiu, és essencial en l'estil del mestre. Estil que s'inscriu, d'una forma molt personal, en l'"estètica del silenci" que caracteritza el llenguatge artístic del segle XX.</p> Ángeles Marco Furrasola Drets d'autor (c) 2021 Ángeles Marco Furrasola http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-04-21 2022-04-21 4 82 100