L´'abast de l´'escolta infantil.

Sons i imatges per a l'educació auditiva, mitjançant estratègies cooperatives d'aprenentatge

Resum

En aquest article fem una posada en valor de l'escolta, com a dimensió principal de l'educació musical infantil, per al desenvolupament integral de l'infant. D'aquesta manera considerem la importància de l'atenció, l'escolta activa, també en processos comunicatius i de coneixement de l'entorn sonor; així com la necessitat de l'escolta activa en l'audició musical, per a la recepció musical, a més de les seves vinculacions amb el coneixement i la recepció d'altres formes artístiques i del llenguatge, com es reflecteix a la legislació educativa vigent. Seguidament, plantejarem els beneficis de l'aprenentatge cooperatiu per al desenvolupament de l'escolta, dins les habilitats comunicatives necessàries per al treball en equip, valorant les possibilitats d'adaptació d'aquesta metodologia activa a l'educació infantil. A l'últim apartat exposarem diferents recursos i activitats, considerant la imatge i els formats audiovisuals per al treball d'experimentació i discriminació sonora per part del professorat d'educació infantil en formació. En aquest punt, farem propostes d'adaptació d'una selecció de dinàmiques i tècniques cooperatives per a educació musical, de manera que les estructures cooperatives afavoreixin el desenvolupament d'habilitats de treball en equip, mentre es valora positivament l'escolta, també durant l'aprenentatge de l'alumnat universitari, en la implementació d'aquesta metodologia que, segons la nostra experiència docent, és possible adaptar a diferents nivells educatius.

Publicades

22-12-2022 — Actualitzat el 31-03-2023

Versions

Com citar

L´’abast de l´’escolta infantil.: Sons i imatges per a l’educació auditiva, mitjançant estratègies cooperatives d’aprenentatge. (2023). Journal of Sound, Silence, Image and Technology, (5), 88–106. Retrieved from http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/38 (Original work published December 22, 2022)