Call for Papers (convocatòria oberta) n. 7

09-04-2024

Número 7 (monogràfic): Una aproximació interdisciplinària als estudis sonors i l’auralitat
Editor del número: Fernando David Maldonado Parrales

Data límit per a l’enviament d’articles: 10 de juliol del 2024
Data de publicació: desembre del 2024

Per al setè número de la revista JoSSIT, coordinat per Fernando David Maldonado Parrales (Universitat Autònoma de Barcelona/SSIT), tindrem en compte articles sobre la relació dels éssers humans amb el so, els seus processos de significació i implicacions socioantropològiques, des dels diversos enfocaments que ens ofereix el camp dels estudis sobre el so.

En aquest número esperem contribucions que permetin explorar la complexa relació entre el so i els processos identitaris socials, així com examinar el fascinant procés de significació dels sons, el soroll i el silenci en entorns culturals i socials en constant evolució. Així mateix, reconeixem la importància fonamental de la reflexió sobre l’escolta i l’auralitat per entendre com els sons es perceben i adquireixen significats, i com d’aquesta manera contribueixen a construccions socioculturals. A més, convidem a enviar contribucions que explorin l’impacte de les tecnologies existents i emergents en aquests processos de significació, tot destacant el paper crucial que la tecnologia té en la creació, distribució i recepció de sons en l’actualitat.

Ens interessa també estudiar com els entorns o atmosferes sonores, tant naturals com urbanes, poden tenir un paper crític en la creació artística. Com influeixen els sons ambientals en el procés creatiu dels artistes musicals i sonors? De quina manera la interacció amb l'entorn sonor pot donar forma a les narratives i les experiències artístiques?

Per acabar, convidem a la presentació de propostes que qüestionin la mateixa naturalesa intervencionista dels estudis sonors. Aquest número es proposa com un espai de reflexió per plantejar una mirada crítica a les pràctiques d’estudi i anàlisi sonora, explorant possibles limitacions i biaixos inherents en aquests enfocaments. Es busca, per tant, fomentar la discussió al voltant de la naturalesa mateixa de la recerca sonora i el seu impacte en la comprensió i l’apreciació de la música i el so en totes les seves manifestacions.

D’acord amb el que hem exposat, us animem a enviar articles sobre els següents temes:

- So i processos identitaris: Exploració de la importància del so com a element identitari a diverses societats.

- Crítica a l’intervencionisme dels estudis sonors: Anàlisi del procés de significació dels sons i crítica a la naturalesa intervencionista dels estudis sonors.

- Resignificació del soroll i el silenci: Reflexió sobre la construcció cultural dels conceptes de soroll i silenci i com afecten la percepció auditiva en diferents entorns sonors.

- Influència de les atmosferes sonores en la creació artística: Investigació sobre com les atmosferes sonores, ja siguin naturals o urbanes, influeixen en la creativitat artística.

- Intersecció entre auralitat i construccions culturals: Examina com contribueix l’auralitat a la formació i l’expressió d’identitats culturals.

- Mediació tecnològica i sonora: Avaluació de la mediació tecnològica en la creació, distribució i percepció de sons.

Els articles es podran enviar fins al 10 de juliol de 2024. Tant els articles com qualsevol dubte o consulta es rebran a: jossit@tecnocampus.cat, o directament a l’editor del número: fmaldonado@tecnocampus.cat.

Les indicacions per a l’enviament d’articles es troben a:

https://raco.cat/index.php/JoSSIT/about/submissions

S’acceptaran textos en castellà, català o anglès. Si el text original no fos en anglès, la revista s’encarregarà de la traducció, de manera que tots els articles seran publicats en dos idiomes: anglès, i català o castellà.