Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu

Resum

El propòsit d'aquest article és oferir un panorama acotat sobre la possible projecció de les escoltes musicals en la formació de les identitats juvenils, a partir d'una aproximació analítica a un repertori delimitat de videoclips que adolescents i joves tenen com a preferències per al lleure i el gaudi personal. Tenint en compte les correspondències entre text-so i la intersecció d'aquests amb la imatge es planteja la seva possible incidència en la configuració i la convivència de les diverses identitats juvenils en moments de sociabilitat i es proposen possibles elements de discussió per a un escenari educatiu inclusiu. La realització d'aquest treball parteix de les referències, aportacions conceptuals i metodològiques per a l'estudi dels videoclips que formulen Sedeño-Valdellós (2012, 2020) Guarinos i Valdellós (2020) Sedeño-Valdellós i Schubert (2020), Viñuela (2013, 2015), Goodwing (1992), entre altres autors. Es prenen com a base de dades les plataformes de YouTube i Spotify, així com una sèrie d'enquestes realitzades per l'autora d'aquest article a professors joves i professores en formació.

Publicades

22-12-2022 — Actualitzat el 31-03-2023

Versions

Com citar

Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu. (2023). Journal of Sound, Silence, Image and Technology, (5), 49–67. Retrieved from https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/36 (Original work published December 22, 2022)