Avisos

Call for Papers (convocatòria oberta)

Monogràfic: Dispositius mòbils i audiovisual: educació, creació i interacció

Editor del número: Rafael Suárez Gómez

Número: 6 (desembre 2023)

Data límit per al lliurament d’articles: 10 de juliol, 2023

Data de publicació: desembre 2023/gener 2024

La revista científica Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT) neix en el sí del grup d’investigació homònim (SSIT), vinculat al centre universitari del TecnoCampus, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La vocació d’aquesta publicació és recollir el debat acadèmic i la investigació científica sobre la relació del so -amplament considerat- en un context audiovisual. Per a aquest sisè número de la revista, coordinat per Rafael Suárez Gómez (TecnoCampus), es tindran en consideració articles sobre les relacions existents entre l’ús de dispositius i aplicacions mòbils per àmbits d’educació, de creació de continguts audiovisuals i espais d’interacció amb creacions audiovisuals.

En primer lloc, cal destacar que els dispositius i les aplicacions mòbils (apps) han esdevingut una eina de treball fonamental en tots els processos d’una producció audiovisual, des de la preproducció fins la captació i la postproducció. Tant des del periodisme (amb l’anomenat MoJo, Mobile Journalism) com des de l’audiovisual (amb el mobile cinema o mobile media) és necessari plantejar la seva introducció dins de l’àmbit acadèmic, així com ja s’ha realitzat en l’àmbit professional. Per això, les apps, les seves possibilitats i la seva utilització per la creació audiovisual prenen un protagonisme fonamental en l’actual entorn digital (Suárez, Grané i Tarragó, 2019).

Al mateix temps, els dispositius i les apps han obert un espai d’interacció i joc amb creacions audiovisuals d’artistes en l’àmbit musical, que obren un nou espai de reflexió en relació a les possibilitats de l’obra i la seva difusió (Kamp, Summers i Sweeney, 2016).

En relació amb això, ens preguntem en aquest volum com les aplicacions, siguin per la finalitat que siguin -crear, educar, jugar-, estan sent emprades tant per la industria com per part dels docents i els professionals. En connexió amb això es valoraran les propostes metodològiques que mostrin la introducció de les apps a l’aula amb resultats significatius, amb caràcter innovador o bé com a recurs bàsic per la utilització de dispositius mòbils per la creació audiovisual.

Segons s’exposa, convidem a enviar articles sobre els següents temes:  

-Recursos per dispositius mòbils per a l’aprenentatge i noves tecnologies per a l’educació en creació audiovisual.

-L’ús d’apps i dispositius mòbils en processos comunicatius i expressius, en contextos educatius d’aprenentatge.

-L’ús d’apps i dispositius mòbils en processos artístics i de difusió d’obres musicals.

-Utilització didàctica de recursos mòbils en propostes metodològiques innovadores, per a diferents etapes educatives.

-Captació i/o postproducció sonora amb dispositius mòbils.

 

A més d’aquesta secció principal, el present número està obert a rebre articles d’investigació sobre comunicació relacionats amb el so i el silencia en un apartat de miscel·lània.

Així mateix convidem a enviar ressenyes de llibre sobre el so, la música i el silenci per una nova secció dedicada a l’àmbit.

 

Bibliografia indicada

Suárez, R., Grané, M. i Tarragó, A. (Eds.)(2019). APPS4CAV, creación audiovisual con dispositivos móviles. Colecció Transmedia XXI. Barcelona: Learning, Media and social Interaction. Universitat de Barcelona.

Klamp, M., Summers, T. i Sweeney, M. (Eds.)(2016). Ludomusicology. Approaches to Video Game Music. Sheffield, UK: Equinox.

 

Els articles es podran enviar fins el 10 de juliol de 2022.

Tant els articles com qualsevol dubte o consulta es rebran al correu electrònic jossit@tecnocampus.cat, o directament a l’editor del número: rsuarezg@tecnocampus.cat

Les indicacions per a autors estan disponibles a:

http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/about/submissions

Els autors podran enviar els textos en castellà, català o anglès. Si el text original no està escrit en anglès, la revista s'encarregarà de la seva traducció, de manera que tots els articles seran publicats en dos idiomes: anglès i català o castellà.