https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/issue/feed Journal of Sound, Silence, Image and Technology 2024-04-09T00:00:00+00:00 Marta García Quiñones jossit@tecnocampus.cat Open Journal Systems <p>La relació so-imatge és el nucli de Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT). L’interès de JoSSIT és, doncs, pel so, la música i el silenci, les seves propietats i característiques ontològiques en relació a un fenomen comunicatiu i la seva inserció tècnica, narrativa, comunicativa i social en un producte audiovisual.</p> <p>&nbsp;</p>