No 3 (2020): 'Press start' So i música als videojocs

Els estudis sobre l'audiovisual s'han anat consolidant al llarg de les darreres dècades i es pot afirmar que en aquest temps s'han fet el seu merescut lloc a la musicologia acadèmica. Malgrat això, dins dels estudis audiovisuals, els videojocs segueixen sent avui en dia un dels temes menys tractats, en part pels reptes i dificultats metodològiques que comporta el seu estudi.

Per aquest motiu, plantegem aquest tercer número de la revista des de la necessitat de posar en valor i donar reconeixement als estudis sobre la música, so i silenci als videojocs. El títol d'aquest monogràfic, 'Press Start', a més d'una clara referència a la pantalla d'espera dels jocs, pretén ser una metàfora d'allò que s'espera de la disciplina al país. Per primera vegada a Espanya trobem una publicació monogràfica que tracta la temàtica de la música als videojocs de forma exclussiva, amb rigor acadèmic, i que proporcionarà noves perspectives tant pel lector aficionat com per l'investigador que cerqui aprofundir en el tema.

Publicades: 22-12-2020