El so a l'àmbit coral d'Educació Secundària

Model de diagnòstic vocal i estratègies pràctiques

Resum

El cant coral, a més de ser una activitat d'equip que proporciona un desenvolupament vocal i auditiu ampli, és una poderosa eina de comunicació a través del so per la seva relació amb el text i les seves harmonies específiques. Ja són nombroses les investigacions que demostren els beneficis que l'activitat coral ofereix als adolescents; tanmateix, és cridanera l'àmplia diferència entre el nombre de cors juvenils davant dels cors de nens o adults. Una de les raons és que, durant aquest període, els adolescents pateixen les seves crisis vocals més grans, com a conseqüència dels abruptes canvis hormonals que afecten la seva laringe. Per als directors i directores de cor suposa un desafiament acomodar el material existent o crear material específic per a aquestes dificultats vocals, i la manca d'eines dels directors i directores de cor per a un col·lectiu tan específic pot ser el que justifiqui que hi hagi tan pocs cors d'adolescents. Aquest article presenta un model de diagnòstic vocal per al treball coral amb joves, basat en categories sonores, i planteja una sèrie d'estratègies per desenvolupar el so a les agrupacions corals juvenils a través d'exercicis dissenyats per entrenar aquestes categories adaptades a les dificultats específiques de els adolescents.

Publicades

22-12-2022 — Actualitzat el 31-03-2023

Versions

Com citar

El so a l’àmbit coral d’Educació Secundària: Model de diagnòstic vocal i estratègies pràctiques. (2023). Journal of Sound, Silence, Image and Technology, (5), 68–87. Retrieved from https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/37 (Original work published December 22, 2022)