Ampliació CFP Jossit 6

10-07-2023

La data límit del lliurament per al Monogràfic: Dispositius mòbils i audiovisual: educació, creació i interacció queda ampliat fins al proper 15 de setembre. 

La data de publicació és manté en desembre 2023/gener 2024.