https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Journal of Sound, Silence, Image and Technology: Avisos 2022-02-14T08:24:19+00:00 Open Journal Systems <p>La relació so-imatge és el nucli de Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT). L’interès de JoSSIT és, doncs, pel so, la música i el silenci, les seves propietats i característiques ontològiques en relació a un fenomen comunicatiu i la seva inserció tècnica, narrativa, comunicativa i social en un producte audiovisual.</p> <p>&nbsp;</p>