1.
El so a l’àmbit coral d’Educació Secundària: Model de diagnòstic vocal i estratègies pràctiques. jossit [Internet]. 2022 Dec. 22 [cited 2023 Apr. 1];(5):68-87. Available from: https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/37