1.
Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu. jossit [Internet]. 2023 Mar. 31 [cited 2024 May 26];(5):49-67. Available from: https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/36