1.
Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu. jossit [Internet]. 2022 Dec. 22 [cited 2023 Apr. 1];(5):49-67. Available from: https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/36