“Interseccions: So I Imatge Per a Un Escenari Educatiu Inclusiu”. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 5, Dec. 2022, pp. 49-67, https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/36.