“Pràctiques Guiades De (re)creació Musical En Educació Superior: El so Com a Element Creatiu”. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 5, Dec. 2022, pp. 32-48, https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/35.