[1]
“El so a l’àmbit coral d’Educació Secundària: Model de diagnòstic vocal i estratègies pràctiques”, jossit, no. 5, pp. 68–87, Mar. 2023.