[1]
“Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu”, jossit, no. 5, pp. 49–67, Mar. 2023.