[1]
“Interseccions: so i imatge per a un escenari educatiu inclusiu”, jossit, no. 5, pp. 49–67, Dec. 2022.