“Pràctiques Guiades De (re)creació Musical En Educació Superior: El so Com a Element Creatiu”. 2022. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 5 (December):32-48. https://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/35.