(1)
Interseccions: So I Imatge Per a Un Escenari Educatiu Inclusiu. jossit 2022, 49-67.