(1)
Febrer Coll, E. Living Like Giants: ‘League of Legends’ De La Pantalla Al Escenario. jossit 2020, 75-93.