Journal of Sound, Silence, Image and Technology: Avisos http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit <p>La relació so-imatge és el nucli de Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT). L’interès de JoSSIT és, doncs, pel so, la música i el silenci, les seves propietats i característiques ontològiques en relació a un fenomen comunicatiu i la seva inserció tècnica, narrativa, comunicativa i social en un producte audiovisual.</p> <p>&nbsp;</p> ca-ES Call for Papers (convocatòria oberta) n. 7 http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/announcement/view/5 <p><strong>Número 7 (monogràfic): Una aproximació interdisciplinària als estudis sonors i l’auralitat<br />Editor del número: Fernando David Maldonado Parrales </strong></p> <p>Data límit per a l’enviament d’articles: 10 de juliol del 2024<br />Data de publicació: desembre del 2024</p> <p>Per al setè número de la revista JoSSIT, coordinat per Fernando David Maldonado Parrales (Universitat Autònoma de Barcelona/SSIT), tindrem en compte articles sobre la relació dels éssers humans amb el so, els seus processos de significació i implicacions socioantropològiques, des dels diversos enfocaments que ens ofereix el camp dels estudis sobre el so.</p> <p>En aquest número esperem contribucions que permetin explorar la complexa relació entre el so i els processos identitaris socials, així com examinar el fascinant procés de significació dels sons, el soroll i el silenci en entorns culturals i socials en constant evolució. Així mateix, reconeixem la importància fonamental de la reflexió sobre l’escolta i l’auralitat per entendre com els sons es perceben i adquireixen significats, i com d’aquesta manera contribueixen a construccions socioculturals. A més, convidem a enviar contribucions que explorin l’impacte de les tecnologies existents i emergents en aquests processos de significació, tot destacant el paper crucial que la tecnologia té en la creació, distribució i recepció de sons en l’actualitat.</p> <p>Ens interessa també estudiar com els entorns o atmosferes sonores, tant naturals com urbanes, poden tenir un paper crític en la creació artística. Com influeixen els sons ambientals en el procés creatiu dels artistes musicals i sonors? De quina manera la interacció amb l'entorn sonor pot donar forma a les narratives i les experiències artístiques?</p> <p>Per acabar, convidem a la presentació de propostes que qüestionin la mateixa naturalesa intervencionista dels estudis sonors. Aquest número es proposa com un espai de reflexió per plantejar una mirada crítica a les pràctiques d’estudi i anàlisi sonora, explorant possibles limitacions i biaixos inherents en aquests enfocaments. Es busca, per tant, fomentar la discussió al voltant de la naturalesa mateixa de la recerca sonora i el seu impacte en la comprensió i l’apreciació de la música i el so en totes les seves manifestacions.</p> <p>D’acord amb el que hem exposat, us animem a enviar articles sobre els següents temes:</p> <p>-<strong> So i processos identitaris:</strong> Exploració de la importància del so com a element identitari a diverses societats.</p> <p>- <strong>Crítica a l’intervencionisme dels estudis sonors</strong>: Anàlisi del procés de significació dels sons i crítica a la naturalesa intervencionista dels estudis sonors.</p> <p>- <strong>Resignificació del soroll i el silenci:</strong> Reflexió sobre la construcció cultural dels conceptes de soroll i silenci i com afecten la percepció auditiva en diferents entorns sonors.</p> <p>- <strong>Influència de les atmosferes sonores en la creació artística:</strong> Investigació sobre com les atmosferes sonores, ja siguin naturals o urbanes, influeixen en la creativitat artística.</p> <p>- <strong>Intersecció entre auralitat i construccions culturals:</strong> Examina com contribueix l’auralitat a la formació i l’expressió d’identitats culturals.</p> <p>- <strong>Mediació tecnològica i sonora:</strong> Avaluació de la mediació tecnològica en la creació, distribució i percepció de sons.</p> <p>Els articles es podran enviar fins al 10 de juliol de 2024. Tant els articles com qualsevol dubte o consulta es rebran a: jossit@tecnocampus.cat, o directament a l’editor del número: fmaldonado@tecnocampus.cat.</p> <p>Les indicacions per a l’enviament d’articles es troben a:</p> <p><a href="https://raco.cat/index.php/JoSSIT/about/submissions">https://raco.cat/index.php/JoSSIT/about/submissions</a></p> <p>S’acceptaran textos en castellà, català o anglès. Si el text original no fos en anglès, la revista s’encarregarà de la traducció, de manera que tots els articles seran publicats en dos idiomes: anglès, i català o castellà.</p> Journal of Sound, Silence, Image and Technology 2024-04-09