Marco Furrasola, Ángeles. “El Silenci En El Llenguatge cinematogràfic De Hitchcock: L’eloqüència Del Silenci”. 2021. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 4, Apr. 2022, pp. 82-100, http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/28.