[1]
Ángeles Marco Furrasola, “El silenci en el llenguatge cinematogràfic de Hitchcock: l’eloqüència del silenci ”, jossit, no. 4, pp. 82–100, Apr. 2022.