“Ampliant La Lectoescriptura Convencional: Paisatge Sonor, Improvisació I TIC En La Formació Del Futur Professorat”. 2022. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 5 (December):8-31. http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/33.