Rodríguez Bravo, Ángel. (2021) 2022. “El Silenci és Un So? Deu Principis Per a Una Teoria Expressiva Del Silenci”. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 4 (April):8-25. http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/30.