Marco Furrasola, Ángeles. (2021) 2022. “El Silenci En El Llenguatge cinematogràfic De Hitchcock: L’eloqüència Del Silenci”. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, no. 4 (April):82-100. http://jossit.tecnocampus.cat/index.php/jossit/article/view/28.