(1)
El so a l’àmbit Coral d’Educació Secundària: Model De diagnòstic Vocal I estratègies pràctiques. jossit 2023, 68-87.