(1)
Pràctiques Guiades De (re)creació Musical En Educació Superior: El so Com a Element Creatiu. jossit 2023, 32-48.