(1)
Ampliant La Lectoescriptura Convencional: Paisatge Sonor, Improvisació I TIC En La Formació Del Futur Professorat. jossit 2023, 8-31.