(1)
Marco Furrasola, Ángeles. El Silenci En El Llenguatge cinematogràfic De Hitchcock: L’eloqüència Del Silenci. jossit 2022, 82-100.