[1]
Marco Furrasola, Ángeles 2022. El silenci en el llenguatge cinematogràfic de Hitchcock: l’eloqüència del silenci . Journal of Sound, Silence, Image and Technology. 4 (Apr. 2022), 82–100.